Céljaink

Társaságunk céljait az üzem megnyitásakor Édes Zoltán ügyvezetővel készített alábbi interjú foglalja össze leginkább:

- Milyen céllal épült az AGROWATT Biogáz Kutatóközpont?
- Bár a szerves anyagok lebomlása során keletkező biogázt az emberek már 2000 évvel ezelőtt is használták, ipari méretű, hatékony hasznosítása viszonylag rövid múltra tekint vissza. Az első biogáz erőművek kommunális és ipari szennyvíztisztító telepekre épültek, elsősorban közegészségügyi céllal, azaz a szennyvíziszap fertőtlenítése érdekében. Emellett a telep villamos és hőfogyasztásának jelentős részét is meg tudják termelni, ezzel is csökkentve annak működési költségeit.

- Európában mikor terjedt el a biogáz használata?
- Az európai mezőgazdaságban a 2000. év hozott áttörést: Németországban életbe lépett az új energiatörvény, amely garantált, magas zöldáram átvételi árat biztosított és biztosít ma is. Ezen felül pedig kiszámítható támogatást nyújt a biogáz erőművek megvalósításához, üzemeltetéséhez, mely támogatás így közvetve a mezőgazdasági termelőket segíti. A német törvényt alapul véve valamennyi EU tagállam és számos unión kívüli ország is megalkotta saját szabályozását ezen a területen.

- Magyarországon mi a helyzet?
- A magyar zöldáram átvételi ára jelenleg nemzetközi összehasonlításban a legalacsonyabb – átlagosan kb. 10 € ct/kWh. A biogáz erőművekre kötelező menetrend-tartási kötelezettség, valamint a zöldáramra alkalmazott „csúcs-völgy-mélyvölgy tarifa” nehezíti a biogáz erőmű tulajdonosok életét, hiszen a biológia alkalmatlan a jogszabály ilyen követésére.

- Hogyan lehetne még ismertebbé tenni hazánkban ezt a fajta megújuló energiát?
- Azért, hogy a környezet szempontjából hasznos technológia hazánkban is minél jobban elterjedhessen meg kell teremteni a biogáz erőművek gazdaságos működésének feltételeit. Ennek a kérdésnek a törvényi szabályozás és a garantált átvételi ár csak egyik oldala. A saját gazdaságban megtermelt, vagy éppen a szabadpiacról beszerzett költséges alapanyagok sok esetben helyettesíthetők olcsó, vagy éppen ingyenesen elérhető melléktermékekkel, élelmiszeripari hulladékkal, fogyasztásra alkalmatlan áruval. Az EU-ban általánosan alkalmazott „a szennyező fizet” elv hazánkban is érvényesül, így a hulladékfeldolgozással üzemelő biogáz erőművek pótlólagos bevételre tehetnek szert.

- Milyen szerepet tud vállalni ebben az Agrowatt Kft.?
- Az AGROWATT központ fontos feladata, hogy üzemi körülmények között is vizsgálja az előbb felsorolt anyagok alkalmazhatóságát és ezen kísérletek eredményeit
megossza a piac más szereplőivel is. Ehhez minden tárgyi és személyi feltétel adott. A központ a biogáz-technológiában ma elérhető csúcstechnológiát képviseli: előregyártott vasbeton
tartályok, kettős membrán fermentorfedés, biológiai kéntelenítés, Redox mérés, Feed- control, azaz automatikus szubsztrát adagolás optimalizálás, számítógépes folyamatirányítás, online távfelügyelet és számos további egység, mely folyamatos automata üzemet tesz lehetővé.

- Kecskemét mit tehet hozzá a megfogalmazott célok eléréséhez?
- Kecskemét a magyar biogáz piacon egyedülálló helyzetben van, hiszen területén az AGROWATT központtal együtt három biogáz létesítmény is üzemel. Az iparág ilyen gyors fejlődése jó lehetőséget teremt a városban működő oktatási intézmények számára is, mert az új technológia képzett szakembereket igényel.
Az AGROWATT legfontosabb feladata tehát az, hogy elméleti és gyakorlati képzési lehetőséget biztosítson a helyi szakiskolák tanulóinak. A társaság nonprofit jellege azt jelenti, hogy a működés során keletkező eredmény jelentős részét közcélra – esetünkben kutatásra és oktatásra – fordítja.
A feladathoz minden adott, kísérleti fermentor, higenizáló, oktatóterem, számítógépes animáció, valamint elméleti képzettséggel és gyakorlati tapasztalattal rendelkező munkatársak.