Kutatás

A központ segítségével a társaság a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban keletkező hulladékok energetikai célú felhasználásának vizsgálatát végzi. A kutatási tevékenység kiterjed a felhasználható hulladékok összetételének vizsgálatára, a különböző alapanyagok kombinációja által nyerhető gázkihozatali eredményekre és az így előállítható energiára.

A honlapon folyamatosan közzé tesszük a biogáz erőműben történt kísérletek, a K + F munka, illetve magának az erőmű működésének eredményeit. Bemutatjuk a kísérleti célból etetett alapanyagok felhasználásából eredő tapasztalatokat, a gázkihozatali potenciálokat. Közétesszük a laboratóriumi vizsgálatok eredményét. Az eredmények folyamatosan kerülnek kiértékelésre és közzétételre.

K + F Programok letölthetően

K + F Program 2011-1
K + F Program 2011-2
K + F Program 2012-1
K + F Program 2012-2
K + F Program 2012-3
K + F Program 2012-4
K + F Program 2013-1
K + F Program 2013-2
K + F Program 2013-3
K + F Program 2013-4
K + F Program 2014-1
K + F Program 2014-2
K + F Program 2014-3

2013 novemberében egy magyar központú multinacionális vállalat megkeresésére adatokat szolgáltattunk egy délnyugat-magyarországon megépült áramtermelő egység működésének kiértékeléséhez. További két üzem mellett az AGROWATT erőmű termelési adatainak felhasználásával készült el az összehasonlító elemzés, melynek leírása itt letölthető:

Vizsgálati leírás

 

Gáz analizálás

A fermentációs folyamat ellenőrzéséhez üzembe állítottunk egy gázanalizáló készüléket, mely a nap 24 órájában, 2 percenként méri és regisztrálja a felhasznált, illetve termelt gáz minőségi paramétereit, úgymint metán, oxigén, kén-hidrogén tartalom. A regisztrált adatok a központi számítógépen tárolásra kerülnek, így bármikor visszakereshetőek és menthetőek további feldolgozás és elemzés céljából.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üzemirányítás

Az biogáz üzem folyamatos felügyelete érdekében az irányítástechnikai berendezés része egy üzemirányító számítógép, melyen folyamatosan figyelemmel lehet követni a berendezések és üzemi egységek működését, esetleges meghibásodását. A központi számítógép lehetőséget biztosít a gépegységek kézi irányítására, vezérlésére, így könnyen megoldható egyes berendezések ideiglenes kikapcsolása javítás, karbantartás céljából.
Az üzemirányító számítógép folyamatosan regisztrálja az egyes egységek üzemidejét, a fermentor paramétereit, valamint a gázelemzés adatait, így ezek bármikor visszakereshetőek és menthetőek ellenőrzés, feldolgozás céljából.